Politica de Confidentialitate

Respectarea dreptului la protectia datelor cu caracter personal, precum si a dreptului la viata privata este una din misiunile fundamentale ale SMARTCON MEDIA S.R.L.

Astfel, intreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale in conformitate cu principiile stabilite prin legislatia privind protectia datelor aplicabila in România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

Datele personale inseamna orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este facuta de catre: SMARTCON MEDIA S.R.L. cu sediul social in Brasov, str. Lebedei 27, CUI 42781454.

Societatea SMARTCON MEDIA S.R.L. este operator de date cu caracter personal in sensul prevazut de GDPR, respectiv stabileste mijloacele si scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Faceti click pe unul dintre link-urile de mai jos pentru a merge la o anumita sectiune:

Ce fel de date personale prelucram?
Date personale ale minorilor
Date speciale
in ce scop si in ce temei prelucram datele dvs. personale?
Catre ce persoane transmitem datele dvs. personale?
Colectam date personale de la terti?
Transferam datele dvs. in afara UE/SEE?
Furnizarea de catre dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
Cât timp pastram datele dvs. personale?
Care sunt drepturile dumneavoastra?
Sunt datele dvs. in siguranta?
Link-uri catre alte site-uri web
intrebari sau reclamatii
Modificari ale politicii
____________________________________________________________________________________________________________

CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRAM?

Daca sunteti reprezentant al clientilor sau al potentialilor clienti ai SMARTCON MEDIA S.R.L.

Colectam date cu caracter personal in urma celor mai multe interactiuni cu dvs., precum si in cadrul celorlalte aspecte ale activitatii noastre. Categoriile de date pe care le prelucram sunt urmatoarele:

date necesare pentru stabilirea unei relatii contractuale: de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon, functie;
informatii despre autovehiculele pe care este posibil sa le aduceti pe proprietatea noastra, de exemplu numar de inmatriculare;
date necesare inscrierii dvs. in cadrul concursurilor si a tombolelor organizate de catre SMARTCON MEDIA S.R.L.: nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, seria si numarul actului de identitate si in unele cazuri, CNP-ul dvs.
orice alte tipuri de informatii pe care alegeti sa ni le furnizati.
De asemenea, camerele de supraveghere si alte masuri de securitate aflate pe proprietatile noastre pot capta sau inregistra imagini ale oaspetilor in locuri publice (cum ar fi intrarile in sediu sau holurile locatiei), precum si datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

Puteti alege oricând ce date personale doriti sa ne furnizati. Cu toate acestea, daca alegeti sa nu furnizati anumite date personale, in cazul in care temeiul solicitarii noastre este respectarea unei obligatii legale, obligatii contractuale sau obligatii necesare pentru incheierea unui contract vom fi in imposibilitatea de a va oferi anumite servicii, de exemplu: (i) daca nu doriti sa ne dati nume, prenume, adresa de e-mail sau numar de telefon in cazul in care solicitati o oferta, nu vom putea sa realizam si sa transmitem oferta solicitata, sau (ii) având in vedere obligatiile impuse de legislatia fiscala in vigoare, in masura in care premiul acordat in urma unui concurs depaseste valoarea stabilita de lege drept neimpozabila si dvs. nu doriti sa ne acordati CNP-ul dvs. pentru completarea declaratiilor obligatorii conform legii, nu ne vom indeplini obligatia asumata fata de dvs. cu privire la acordarea premiului câstigat.

Daca sunteti potential angajat

Colectam informatiile din CV-ul trimis de dvs. precum si orice alta informatie transmisa odata cu CV-ul si/sau in cadrul interviurilor la care v-ati prezentat.

Daca sunteti vizitator in cadrul locatiei noastre

Camerele de supraveghere pot capta sau inregistra imagini ale vizitatorilor in locuri publice (cum ar fi intrarile in sediu sau holurile locatiei).

Daca sunteti utilizator al site-ului nostru de internet www.akora.ro

Pentru citirea informatiilor existente pe site nu este necesara oferirea datelor personale.

Totusi, in scopul exploatarii tehnice a portalului, colectam ora si data accesarii site-ului Internet si adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.

Pentru utilizarea unor servicii (ex. formularul de contact) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, va rugam sa consultati sectiunea corespunzatoare operatiunii utilizate pe site.

Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor nostri de afaceri

Colectam numele, prenumele, functia, precum si orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanti.

Daca sunteti angajat

Va rugam sa cititi politica de confidentialitate aferenta angajatilor, adusa la cunostinta in momentul angajarii si disponibila oricând la Departamentul de Resurse Umane.

____________________________________________________________________________________________________________

DATE SPECIALE

Termenul „date speciale“ se refera la originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea sexuala.

in general, nu prelucram categorii speciale de date cu caracter personal.

____________________________________________________________________________________________________________

IN CE SCOP SI IN CE TEMEI PRELUCRAM DATELE DVS PERSONALE?

Daca sunteti reprezentant al clientilor sau al potentialilor clienti ai SMARTCON MEDIA S.R.L.

Solicitarea unei oferte.
Scop: prelucram datele dvs. personale pentru a raspunde solicitarilor de oferte transmise de dvs.

Temei: incheierea unui contract

Organizarea si desfasurarea concursurilor si a tombolelor organizate de SMARTCON MEDIA S.R.L.
Scop: prelucram datele dvs. personale pentru inregistrarea si participarea dvs. in cadrul concursului/tombolei organizate;
Temei: incheierea si executarea unui contract; de asemenea, putem prelucra CNP-ul dvs. in temeiul indeplinirii unei obligatii legale;

Marketing:
Scop: prelucram datele dvs. personale in scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale si comunicari de marketing privind produse si servicii noi sau alte oferte despre care credem ca ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazam pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le consideram ca fiind de interes pentru compania dvs. (a se vedea “Dreptul la opozitie” din Sectiunea “Drepturile dumneavoastra”)

Daca este necesar, in conformitate cu legislatia aplicabila, vom obtine consimtamântul dvs. inainte de a va prelucra datele personale in scopuri de marketing direct. in acest caz, va aducem la cunostinta ca veti putea retrage in orice moment consimtamântul pentru prelucrarea in scop de marketing, caz in care nu veti mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastra.

Vom include un link de dezabonare, pe care il puteti utiliza daca nu doriti sa va mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia organizarii anumitor evenimente in vederea promovarii anumitor produse, este posibil sa realizam câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite si in mediul online pentru a arata si celorlalti cum sunt evenimentele noastre. in orice caz, pentru ca tinem cont de dreptul dvs. la viata privata, vom face tot posibilul ca dvs. sa fiti informati despre faptul ca vor fi facute fotografii (pentru obiectiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opozitie” din Sectiunea “Drepturile dumneavoastra”).

Alte comunicari: prin e-mail, telefon sau SMS
Scop: aceste comunicari vor fi facute pentru un motiv specific precum: (i) pentru a raspunde cererilor dumneavoastra, (ii) daca nu ati finalizat o cerere de oferta sau o plata, este posibil sa va trimitem un e-mail pentru a va reaminti sa finalizati procesul, (iii) pentru a va informa despre modalitatea in care au fost solutionate plângerile si/sau incidentele aparute in urma colaborarii noastre

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin solutionarea eventualelor cereri/plângeri si pentru a va asigura de intreaga noastra disponibilitate.

Analiza, imbunatatire si cercetare:
Scop: pentru a asigura constant evolutia calitativa a serviciilor noastre, avem grija sa analizam fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel ca intocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele si a gasi cele mai bune solutii pentru remedierea acestora.

Temei: ne bazam pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs. si ale SMARTCON MEDIA S.R.L.

Daca sunteti vizitator in cadrul locatiei noastre

Scop: prelucram datele dvs. personale pentru a asigura protectia bunurilor si a persoanelor din cadrul locatiei.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protectia bunurilor clientilor/personalului, cât si protectia persoanelor din cadrul locatiei noastre.

Daca sunteti utilizator al site-ului nostru de internet www.akora.ro

Scop: monitorizarea traficului in vederea identificarii erorilor si/sau orice alta disfunctionalitate a site-ului.

Temei: ne bazam aceasta activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim si anume punerea la dispozitia dvs. a unui site complet functional prin repararea oricarei erori, precum si prin imbunatatirea continua a acestuia.

Daca sunteti reprezentant sau persoana de contact al furnizorilor sau partenerilor nostri de afaceri

Scop: derularea relatiilor contractuale cu furnizorii sau partenerii nostri de afaceri.

Temei: executarea unui contract.

Daca sunteti potential angajat

Scop: evaluarea aplicatiei dvs. de angajare.

Temei: incheierea unui contract.

Daca sunteti angajat

Va rugam sa vedeti politica de confidentialitate aferenta angajatilor, adusa la cunostinta in momentul angajarii si disponibila oricând la departamentul de resurse umane.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa si datele dvs. in contextul urmatoarelor activitati:

Restructurari, reorganizari interne sau vânzari de active sau parti sociale/actiuni:
Scop: prelucram datele dvs. pentru efectuarea operatiunilor mentionate mai sus.

Temei: interesul legitim de a efectua operatiunile, mai ales in conditiile in care acestea ar fi imposibil de realizat in lipsa unei prelucrari a datelor dvs.

Cu toate acestea, va asiguram ca aceasta eventuala prelucrare va fi efectuata in conformitate cu prezenta politica si prin implementarea unui masuri care sa asigure confidentialitatea datelor dvs.

Securitate:
Scop: prelucram datele personale pentru securitatea bunurilor si integritatea fizica a persoanelor.

Temei: ne bazam pe interesul nostru legitim de a asigura protectia bunurilor dvs. si ale SMARTCON MEDIA S.R.L., precum si protectia persoanelor aflate in perimetrul locatiei noastre.

Motive juridice:
Scop: in anumite cazuri, trebuie sa prelucram informatiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamatiile, pentru investigatiile si respectarea reglementarilor legale aplicabile, pentru a pune in aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitarilor din partea organelor publice in masura in care aceste solicitari indeplinesc conditiile impuse de lege.

Temei: motivele prelucrarii pot fi reprezentate de obligatia legala (in cazul in care avem obligatia legala de a divulga anumite date cu caracter personal autoritatilor publice) sau

de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute si/sau reclamatii.

____________________________________________________________________________________________________________

CATRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a va oferi nivelul asteptat de profesionalism si a va furniza servicii de inalta calitate, datele dumneavoastra pot fi transmise la sediul central al societatii. De asemenea, furnizam datele dvs. catre furnizorilor nostri de servicii si altor terte parti, dupa cum este prezentat in detaliu mai jos:

Furnizori: in vederea furnizarii serviciilor solicitate, in unele cazuri, va trebui sa transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar acestia au calitatea de imputerniciti si prelucreaza datele in numele, pe seama si in conformitate cu indicatiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).
Parteneri de afaceri: in anumite cazuri, ne asociem cu alte societati pentru a va furniza produse, servicii sau oferte. De exemplu, putem organiza un concurs/o tombola dedicat/a dvs. alaturi de un partener de afaceri.
Autoritati si/sau institutii publice pentru: (i) respectarea dispozitiilor legale, (ii) a raspunde solicitarilor acestora.
Confidentialitatea datelor dvs. este importanta pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale in conformitate cu cele de mai sus se realizeaza numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea destinatarilor, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii se face conform legislatiei in vigoare si politicilor aplicabile. in orice caz, de fiecare data vom transmite catre destinatari doar informatiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

____________________________________________________________________________________________________________

COLECTAM DATE PERSONALE DE LA TERTI?

Pentru a va oferi nivelul asteptat de ospitalitate si a va furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil sa colectam informatii despre dvs. de la partenerii nostri de afaceri si alte terte parti, dupa cum este prezentat in detaliu mai jos:

Parteneri de afaceri: cum ar fi partenerii de carduri, serviciile aferente retelelor sociale care sunt in concordanta cu setarile facute de dumneavoastra pentru aceste servicii, firme de recrutari prin care ati aplicat pentru o pozitie deschisa in compania noastra
in orice caz, va asiguram ca datele dvs. colectate de la terti vor fi prelucrate in aceleasi conditii ca si cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar indeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Sectiunea “IN CE SCOP sI iN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

in plus, in momentul in care va vom contacta pentru prima data, va vom aduce la cunostinta, in primul rând, sursa din care am obtinut datele dvs. personale.

____________________________________________________________________________________________________________

TRANSFERAM DATELE DVS PERSONALE IN AFARA UE/SEE?

Putem transfera datele dvs. catre unii furnizori care vor avea sediul in alte tari decât cea in care va aflati dvs. si, in unele cazuri, in tari in afara UE/SEE.

Desi legile privind protectia datelor din aceste tari pot fi diferite fata de cele din tara dvs., vom lua masurile necesare pentru a ne asigura ca datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici si in concordanta cu legislatia aplicabila.

____________________________________________________________________________________________________________

FURNIZAREA DE CATRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Daca ne furnizati datele personale ale altor persoane fizice, va rugam sa le comunicati inainte de aceasta dezvaluire si modalitatea in care acestea urmeaza a fi prelucrate, asa cum este descris in aceasta politica de confidentialitate.

____________________________________________________________________________________________________________

CAT TIMP PASTRaM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt pastrate pe toata perioada realizarii scopurilor detaliate in prezenta politica, daca o perioada mai lunga de timp de pastrare nu este necesara sau permisa de legea aplicabila.

Revizuim constant necesitatea pastrarii datelor dvs. personale, iar in masura in care prelucrarea nu mai este necesara si nu exista obligativitatea impusa de lege de a pastra datele dvs. personale, vom sterge/distruge informatiile dvs. personale cât mai curând posibil si intr-un mod in care sa nu mai poata fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom sterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate in urma interviurilor, daca nu exista perspectiva serioasa de angajare in viitor).

Daca informatiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse intr-un mod care asigura eliminarea lor in totalitate, iar daca acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi sterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul ca informatiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

__________________________________________________________________________________________________________

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

in calitate de persoana vizata beneficiati de urmatoarele drepturi prevazute de GDPR:

Dreptul de acces: ne puteti solicita (i) o confirmare a faptului ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si informatii cu privire la acestea, precum si (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le detinem (art. 15 din GDPR);
Dreptul la rectificare: ne puteti informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteti cere sa corectam datele personale pe care le detinem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): in anumite situatii (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ati exercitat dreptul la opozitie sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe baza de consimtamânt si v-ati retras consimtamântul), ne puteti cere sa stergem datele personale pe care le detinem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
Dreptul de a restrictiona prelucrarea: in anumite situatii (ca de exemplu cazul in care este contestati exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrarii), ne puteti cere sa restrictionam prelucrarea datelor dvs. pentru o anumita perioada (art. 18 din GDPR);
Dreptul la portabilitatea datelor: sa ne solicitati sa va trimitem datele dvs. personale unei terte parti sau direct catre dvs. (art. 20 din GDPR);
Dreptul la opozitie: in anumite situatii (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteti solicita sa nu mai prelucram datele dvs. (art. 21 din GDPR).
in cazul in care folosim datele dvs. personale pe baza consimtamântului dvs., aveti dreptul sa retrageti acest consimtamânt.
in cazul in care folosim datele dvs. personale pe baza consimtamântului dvs., aveti dreptul sa retrageti acest consimtamânt in orice moment. in aceasta situatie, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu exceptia cazului in care o dispozitie legala ne obliga la pastrarea si arhivarea acestora. In orice caz, va vom informa daca exista o astfel de prevedere legala si o vom indica in mod expres.

____________________________________________________________________________________________________________

SUNT DATELE DVS. IN SIGURANTA?

Tratam securitatea dvs. personala cu seriozitate, de aceea, luam importante masuri de securitate, necesare pentru protectia impotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, pastrare si procesare de date si ale masurilor de securitate, de asemenea, masuri fizice de securitate pentru protectia impotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocam datele personale.

Solicitam si furnizorilor nostri de servicii precum si partenerilor de afaceri sa intreprinda toate masurile necesare in vederea protectiei impotriva accesului neautorizat la date sau modificarii, dezvaluirii ori distrugerii neautorizate de date.

____________________________________________________________________________________________________________

LINKURI CATRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru contine linkuri catre site-uri terte. Retineti faptul ca nu ne asumam responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, pastrarea, partajarea sau dezvaluirea datelor sau informatiilor de catre astfel de terte parti. in cazul in care folositi sau furnizati informatii pe site-urile tertilor, se aplica termenii si politica de confidentialitate a site-urilor respective. Va sfatuim sa cititi politica de confidentialitate a site-urilor pe care le vizitati inainte de a trimite date personale.

____________________________________________________________________________________________________________

INTREBARI SAU RECLAMATII

Daca aveti intrebari sau preocupari legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau daca doriti sa va exercitati oricare dintre drepturile mentionate mai sus, sunteti binevenit(a) sa ne contactati utilizând trimitând un e-mail la urmatoarea adresa: iar noi va vom raspunde in cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, va aducem la cunostinta datele de contact ale Reponsabilului nostru cu Protectia Datelor:

Telefon: +40 720 193 517

E-mail: contact@akora.ro

in masura in care nu dispuneti de mijloace electronice sau nu doriti sa le folositi, puteti formula o cerere scrisa pe care o depuneti la adresa sediului social din P-ta. Stefan cel Mare, nr. 1, Piatra Neamt.in masura in care nu sunteti satisfacut cu modalitatea in care v-a fost solutionata cererea, puteti depune o plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

____________________________________________________________________________________________________________

MODIFICARI ALE POLITICII

Aceasta politica de confidentialitate se poate modifica in conformitate cu schimbarile legislatiei privind politica datelor sau in baza unor modificari ale serviciilor noastre sau ale modalitatii de organizare din când in când. Daca vom efectua modificari materiale la aceasta, vom publica un link catre politica revizuita pe pagina principala a site-ului nostru. Daca vom efectua modificari semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor si libertatilor dvs. (de exemplu, atunci când vom incepe prelucrarea datelor dvs. personale in alte scopuri decât cele specificate mai sus), va vom contacta inainte de a incepe aceasta prelucrare.

Pentru a va ajuta sa urmariti modificarile cele mai importante, vom include mai jos un istoric al modificarilor pentru a recunoaste modificarile aduse prezentei politici.